Политика за поверителност на личните данни

Правила за ползване на личните данни:

  1. Грийн травел ЕООД събира личните  данни  в качеството си на администратор на лични данни и като Изпълнител по Договора събира личните ми данни в обем: три имена, адрес по лична карта, единен граждански номер, номер на лична карта или друг документ за самоличност и дата на издаване, пол (когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга), телефонен номер и имейл, данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди.
Обработването на личните ми данни е за целите на: сключване и изпълнение на Договора, изпълнение на законовите задължения на Изпълнителя пред националните данъчни, регулаторни и други органи. Обработването и съхранението на личните ми данни от страна на Изпълнителя ще е за срок до отпадане на основанието, при пълно съобразяване на специалните законови изсквания по Закона за туризма, Закона за счетоводството, Закон за задълженията и договорите и другите норамативни актове, които пряко и/или непряко уреждат отношенията между мен и Изпълнителя.
 
  1. При определени условия и единствено при нужда, Грийн Травел ЕООД ще предостави личните ми данни на: резервационната система, чрез която ще бъде заявена и изпълнена резервацията ми; на хотел, на въздушния и/или друг превозвач  и на други доставчици на туристическа услуга (ако за целите на моето пътуване са ангажирани такива), на туроператор или туристически агент (ако такъв се явява партньор на Грийн травел ЕООД по изпълнението на избраната от мен туристическа програма), на обслужващата администратора банка (за целите на успешното плащане на услугата по договора), на застрахователни дружества, на дружество, извършващо счетоводна дейност, както и евентуално на разследващи и други органи, на основание законов текст, който задължава администратора да разкрие информация за мен.
В случай, че възникне необходимост от предоставяне на лице, различно от тези по предходното изречение, Грийн травел ЕООД ще ме уведоми предварително, като ми даде разумен срок да се запозная с всички детайли по това предоставяне (какво точно на кого ще се разкрива и за какви цели) и своевременно да възразя.
 
  1. По отношение на личните си данни имам следните права:
  • право на достъп до тях;
  • право да искам актуализиране и/или коригиране;
  • право да искам заличаване;
  • право да искам ограничаване на обработването;
  • право на преносимост на данните;
  • право да възразя срещу обработване по определен начин и за определени цели, вкл. автоматизирано обработване (профилиране).
Мога да упражня правата си по тази точка с писмено искане до седалището на туроператора Грийн травел  ЕООД

Информираме Ви, че от  (01 юли 2018г.) влезе в сила процедура за PNR/API на ДАНС, която се отнася до изпращането на пътническите списъци за чартърни полети.
За всички чартърни полети от и до България следва да се подават към авиокомпанията следнитеЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ:
- име и фамилия на латиница;
- дата на раждане;
- националност;
- пол;
- номер на паспорт и/или лична карта (документът, който им е необходим за пътуването);
- име на ТО/ТА;
- дата на резервиране.
Имайте предвид, че това не са изисквания на авиокомпанията, а на Държавна агенция “Национална сигурност”.

 
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах